una-unique-rafting.ba
bs en de
Una Unique Rafting | Turizam - strateško privredno opredjeljenje Unsko - sanskog kantona i Bosne i Hercegovine
Turizam - strateško privredno opredjeljenje Unsko - sanskog kantona i Bosne i Hercegovine
protected_13933523591958538800.jpg Bosna i Hercegovina posjeduje raznolik i očuvan prirodni i kulturni turistički potencijal što je veliko bogatstvo koje se mora očuvati i zaštiti kako bi u dugom periodu pridonosio razvoju turizma, a sve upućuje da Bosna i Hercegovina mora imati novi savremeni i vrlo ambiciozni odnos prema ovoj oblasti. To se posebno odnosi na pojedine lokalitete i područja koja imaju prirodne, društvene i privredne resurse na nivou najstrožijih europskih kriterija.

Ovo je prostor ukrštanja različitih kultura, religija i tradicija koje Bosni i Hercegovini daju dodatnu vrijednost u stvaranju specifičnog turističkog proizvoda.

Cilj naših vlasti trebao bi da bude stvoriti okvir za daljnji razvoj kvalitetne turističke ponude koja će povećati konkurentnost bosansko-hercegovačkog turizma na svjetskim tržištima turističke potražnje i kapitalnih investicija.

Teško je govoriti o turizmu kao samostalnoj oblasti, jer je turizam satkan od velikog broja čimbenika, koji u svojoj osnovi ne moraju biti turistički, a turizam se bez takvih čimbenika ne može ni formirati, niti opstati. Neki od turističkih potencijala BiH danas se aktivno koriste, međutim nivo njihovog korištenja nije na zadovoljavajućem nivou. S druge strane, postoji čitav niz turistički-atraktivnih područja i segmenata koje tek treba istražiti, zaštititi, identificirati, pripremiti, staviti u funkciju i promovirati.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na svojoj 13. sjednici održanoj 29. maja 2008. godine usvojio Prijedlog Zakona o nacionalnom parku Una. Usvajanjem ovog zakona, bez ijednog glasa protiv, proglašen je prvi nacionalni park na području Federacije BiH.

Uspostavom Nacionalnog parka Una Bosna i Hercegovina je tada poboljšala svoj međunarodni imidž, što je posebno važno u kontekstu procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj Uniji, priopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Nacionalni park Una nalazi se na području Unsko-sanskog kantona, a po svom goegrafskom položaju i blizini Europske unije, čija granica ulaskom Hrvatske u EU graniči i sa samim Nacionalnim parkom Una, predstavlja jednu od strateških razvojnih komponenti ovog područja.

„Prošla godina je rekordna, u odnosu na 2012. godinu smo imali preko 100 posto posjeta sa plaćenim i evidentiranim ulaznicama. Znači negdje oko 23.000 posjeta sa plaćenim ulaznicama je bilo u toku 2013. godine, a s obzirom da je veliki dio parka pod navodnike slobodan, za posjete i kretanje i određene aktivnosti, naravno koje zadovoljavaju zakonske okvire kada je u pitanju Zakon o NP, procijenjena vrijednost zajedno sa ove 23.000 s plaćenim ulaznicama je negdje da je oko 40.000 posjetilaca bilo u toku 2013. godine“, kazao je Amarildo Mulić, direktor JP Nacionalni park Una.

Zahvaljujući povećanom interesu za ovo zaštićeno područje, i većim brojem posjetilaca, ovo poduzeće uspjelo je povećati učešće vlastitih u ukupnim prihodima na oko 30 posto u prošloj godini.

„Mi smo od posjeta, odnosno od ulaznica posjetilaca za Štrbački buk i Martin Brod, zatim putem taksa koje plaćaju rafting agencije za pružanje usluga kajaka i raftinga na divljim vodama i naravno organizacije sportskog ribolova imali negdje između 140.000 i 150.000 KM prihoda, koji je sav utrošen na rad, odnosno obezbjeđivanje i pokrivanje troškova nadzorničke službe, unapređenje stanja u NP, režijskih troškova…“, dodao je Mulić.
Zahvaljujući takvim rezultatima, prema riječima direktora Nacionalnog parka, stvorena je osnova da predstavnici vlasti i institucije Nacionalni park podrže na još kvalitetniji i bolji način, putem sredstava, ali i kvalitetnih projekata. Na takav način će se, prema mišljenju direktora, ranije i efikasnije doći do cilja, da bi se za nekih 6-7 godina postigla ekonomska neovisnost.

Međutim, cilj Nacionalnog parka nije finansijska neovisnost ovog preduzeća, značaj Nacionalnog parka je širok i od ogrmomne privredne i društvene koristi, tako da područja koja gravitiraju Nacionalnom parku imaju u posljednje dvije godine povećane prihode u uslužnim djelatnostima.

Prednost Nacionalnog parka jeste i blizina NP Plitvička jezera u Hrvatskoj, a saradnja između njih je već i ostvarena. Trenutno je u procesu projekat povezivanja „Greenway Tour 2 Parks“ kojim se turističkom ponudom žele povezati ova dva nacionalna parka. Pored povezivanja u turističke svrhe, ovim projektom učinit će se više na promociji turističke ponude općine Bihać i Unsko-sanskog kantona.

„Nacionalni park Plitvička jezera će od ove godine organizirati jednodnevne izlete u Bihać i Nacionalni park Una. Naši gosti će pored redovnih sadržaja koje nudimo imati dodatnu ponudu da posjete grad Bihać, upoznaju njegove ljepote i kulturu njegovih građana, te bogatu gastro ponudu.“, rekla je prilikom predstavljanja ovog projekta Lidija Bertović direktorica Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Svjetski fond za zaštitu prirode (WWF) je u saradnji sa Europark federacijom, koja umrežuje parkove u Evropi, izabrao 15 parkova regije, koji trenutno prolaze kroz proces dobijanja Europarkovog certifikata za održivi turizam. Među tim parkovima su dva bh. nacionalna parka, Kozara i Una, i na osnovu toga do 2015. godine, prema procjeni WWF, u regiji će sedam parkova imati certifikat Europarka, koji donosi bogatije turiste, a parkovi će biti stavljeni na mapu parkova Provanse (regija u jugoistočnoj Francuskoj) i Velike Britanije.
datum: 25.02.2014.
izvor: http://www.mojusk.ba/vijesti.php?id=29184
PONUDA KOJA SE NE PROPUSTA - Ljeto na Uni 2017 !
Doivite nezaboravan rafting na Uni sa drutvom cijelo ljeto
Diary of a traveller
Do?i, vidi, pri?aj dalje BOSNA I HERCEGOVINA 30 nezaboravnih destinacija
Zajedni?ki projekat Nacionalnog parka “Una“ i „Plitvice“
NP "Una" - skriveno blago Evrope !
Prvi biciklisti i šetači od proljeća 2015. povezuju BiH i Hrvatsku: Naglasak na privlačenju turista iz Azije
Nacionalni park Una postaje tačka na svjetskoj turističkoj karti
The 15 best travel destinations in 2015 !!
Christian Fecke njemačkoj javnosti otkrio tajnu: Nacionalni park Una apsolutno vrijedan posjete
RAFTING NA UNI
"Green Way Tour 2Parks"
Beauty of B&H Through The Eyes of Izet Sijamhodžić
PRVOMAJSKI RAFTING
Turizam - strateško privredno opredjeljenje Unsko - sanskog kantona i Bosne i Hercegovine